Preliminaraus mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai
naudojamų ne keliais judančių mechanizmų skaičiuoklė
Mokestis
Apskaičiavimo formulė

© 2021 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras